ოპტიკური ქსელები

 • ოპტიკური ქსელის პროექტირება
 • ოპტიკური კაბელის შედუღება / დაბოლოება
 • ოპტიკური კაბელის ტესტირება
 • ოპტიკური ქსელში დაზიანების აღმოჩენა და აღმოფხვრა

 

ოპტიკური ქსელის პროექტირება

აქტიური და პასიური (PON) ქსელების პროექტირება და ხარჯთაღრიცხვის შედგენა.

 

ოპტიკური კაბელის შედუღება / დაბოლოება

 • ოპტიკური ბოჭკოს შედუღება Sumitomo Electric-ის შედუღების აპარატების უახლოესი მოდელებით;
 • ოპტიკური კაბელების დაბოლოება (ტერმინაცია) ქუროებსა და პაჩ-პანელებში;
 • დროფ კაბელის დაბოლოება მექანიკური შეერთებით (Fast Connector-ით). 

ოპტიკური კაბელის ტესტირება

 • ოპტიკური ტრასის Offline (1310 / 1550 ნმ) და Online (1625 ნმ) ტესტირება რეფლექტომეტრით (OTDR): 
  კაბელის სიგრძის გაზომვა;
 • სიგნალის მთლიანი დანაკარგის გაზომვა;
 • სიგნალის დანაკარგის გაზომვა და სიგნალის ჩავარდნების აღმოჩენა ცაკლეული მოვლენის ადგილებში (შედუღების წერტილები, მექანიკური გადაბმები, კაბელის მოხრის ადგილები).
   

ოპტიკურ ქსელში დაზიანების აღმოჩენა და აღმოფხვრა

 • ოპტიკურ კაბელში დაზიანების წერტილების აღმოჩენა და მათი მდებარეობის მაღალი სიზუსტით დადგენა რეფლექტომეტრის (OTDR) გამოყენებით.
 • აღმოჩენილი დაზიანებების აღმოფხვრა.