WiFi ქსელი

WiFi ქსელის პროექტირება

შენობების შიდა და გარე სივრცეში WiFi ქსელისთვის საჭირო მოწყობილობების შერჩევა და მათი განთავსების წერტილების განსაზღვრა.

 

WiFi მოწყობილობების ინსტალაცია და კონფიგურაცია

წინასწარ შერჩეულ ადგილებზე WiFi მოწყობილობების განთავსება და ქსელში მიერთება.

  • თანამშრომელთა და სტუმართა ქსელის კონფიგურაცია.
  • სტუმართა ქსელისთვის ვაუჩერების სისტემის კონფიგურაცია.