ონლაინ კრედიტი

   ისარგებლეთ მომსახურებით მაშინ, როდესაც ბალანსზე თანხა ამოგეწურებათ.

  • კრედიტით სარგებლობის ვადა – 10 დღე;
  • კრედიტით სარგებლობის პერიოდში აბონენტს ერიცხება მომსახურებით სარგებლობის საფასური კრედიტით სარგებლობის ყოველი დღისათვის.

 კრედითის გასააქტიურებლად უნდა გაიაროთ ავტორიზაცია ბილინგში დარეგისტრირებული ნომრით, რომელზაც მიიღებთ ერთჯერად კოდს.