ტარიფები

ინტერნეტი

 • 25
  / თვეში

ინტერნეტი

 • 100
  / თვეში

ინტერნეტი

 • 35
  / თვეში

ტელევიზია

 • + 10
  / თვეში

ინტერნეტი

 • 50
  / თვეში

ბიზნესისთვის

 • 0
  / თვეში
X