ჰოსტინგი

2 GB

5 ₾/ თვეში
საფოსტო ყუთი
ტრაფიკის ლიმიტი
დამატებითი დომენი
ქვედომენი
MySQL მონაცემთა ბაზა

3 GB

10 ₾/ თვეში
საფოსტო ყუთი
ტრაფიკის ლიმიტი
დამატებითი დომენი
ქვედომენი
MySQL მონაცემთა ბაზა

10 GB

20 ₾/ თვეში
საფოსტო ყუთი
ტრაფიკის ლიმიტი
დამატებითი დომენი
ქვედომენი
MySQL მონაცემთა ბაზა

15 GB

30₾/ თვეში
საფოსტო ყუთი
ტრაფიკის ლიმიტი
დამატებითი დომენი
ქვედომენი
MySQL მონაცემთა ბაზა

30 GB

50₾/ თვეში
საფოსტო ყუთი
ტრაფიკის ლიმიტი
დამატებითი დომენი
ქვედომენი
MySQL მონაცემთა ბაზა

50 GB

80₾/ თვეში
საფოსტო ყუთი
ტრაფიკის ლიმიტი
დამატებითი დომენი
ქვედომენი
MySQL მონაცემთა ბაზა
X